ADHD en Dyslexie

Inleiding

Steeds meer kinderen krijgen te maken met ADHD en of dyslexie. Een aantal heeft last van beide, zowel ADHD als van dyslexie, er lijkt dus een overlap te bestaan tussen de beide syndromen. Deze vorm van alternatieve geneeswijze is als ondersteuning en niet als vervanging van reguliere gezondheidszorg. De diagnose moet eerste door een deskundige en ervaren arts (bijv. kinderarts en jeugd/volwassene psychiater ) worden gesteld. De hoop is met een andere kijk en aanpak de symptomen van een aantal kinderen met ADHD en/of dyslexie kunnen verminderen en/of kunnen laten verdwijnen. Vanuit de orthomanuele geneeskunde blijkt steeds meer dat deze kinderen een tekort aan bepaalde voedingsmiddelen hebben. Doordat ze die te weinig in hun voeding krijgen, of omdat het lichaam niet in staat is deze stoffen om te zetten naar voor de hersenen essentiële stoffen. Dit wil echter niet zeggen dat ADHD een “simpele” ziekte of uitsluitend een tekort aan bepaalde voedingsstoffen is. Er kan ook sprake zijn van een belasting door zware metalen. De bronnen hiervan zijn: Het milieu (uitstoot van fabrieken, pesticiden, verfstoffen etc.) amulgaamvullingen, implantaten en tandprothesen (van moeder tijdens zwangerschap), drinkwater en onze voeding. Wel kunnen de invloed van goede voeding en extra supplementen en een ondersteunende voetreflexmassage een belangrijke bijdrage leveren. Voeding, prestatie en gedrag zijn zeer nauw aan elkaar gerelateerd. Daarom krijgt u advies wat er aan verandert zou moeten worden. Om te zorgen dat er geen tekort aan vitaminen en mineralen ontstaat wordt dit aangevuld met orthomoleculaire middelen. Roken, alcoholmisbruik en hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap kunnen worden beschouwd als oorzaak van ADHD bij het kind. Het kan echter ook verband houden met niet gediagnostiseerde ADHD bij de moeder. Genetische en psychosociale factoren spelen ook een rol. Roken van de moeder tijdens de zwangerschap, een lage hartfrequentie van het kind tijdens de bevalling en een kleine schedelomtrek bij de geboorte blijken samen te hangen met vroeg optredende ADHD-symptomen, zonder dat sprake hoeft te zijn van geboortebeschadigingen.

Voetreflexmassage 
Het behandelen van kinderen met voetreflex massage geeft regelmatig een enorm goed resultaat. Het geeft rust, ontspanning, en ontgift het lichaam. Als het enigszins mogelijk is, moet geprobeerd worden de oorzaak te achterhalen. Hierop kan met voetreflexmassage worden ingespeeld. Behalve lichamelijke belasting kan er namelijk ook sprake zijn van een emotionele belasting. Als het namelijk voor het 7e jaar is ontstaan, moet er iets gebeurt zijn wat trigger heeft. Dit is bijv. geweld, misbruik, scheiding, overlijden, roken, alcohol . Heeft het kind het van klein af aan, dan is het waarschijnlijk aangeboren.